یک ماهه
15,000
با خرید اکانت یک ماهه به مدت 30 روز از تمامی تمرینات ویدئویی بهره مند شوید و از یک سریال به صورت رایگان استفاده کنید

سه ماهه
40,000
با خرید اکانت سه ماهه به مدت 90 روز از تمامی تمرینات ویدئویی و 50 ویدئو های کوتاه بیشتر بهره مند شوید و ازسه سریال به صورت رایگان استفاده کنید

شش ماهه
75,000
با خرید اکانت شش ماهه به مدت 180 روز از تمامی تمرینات ویدئویی و 80 ویدئو های کوتاه بیشتر بهره مند شوید و از 8 سریال به صورت رایگان استفاده کنید

یک ساله
150,000
با خرید اکانت یک ساله به مدت 365 روز از تمامی منابع سایت به صورت رایگان بهره مند شوید و از تمامی سریال ها به دلخواه خود استفاده کنید