A Sufficient Compliment

تمرین نوشتن واملاء چیه و چطوری به افزایش دامنه لغت ما کمک میکنه؟


این سری تمرین ها تمرکزشون بیشتر روی تک کلمات و لغات خاص و مهمه نه قسمت های دیگه جمله. تو هر ویدئو یه زیرنویس رو میبینین که یک یا چند کلمه به خصوص توش مخفی شده و فقط به جاش یه تعداد جعبه گذاشته شده این جعبه ها، حروف کلمه مخفی شده هستن که شما زبان آموز عزیز باید تایپشون کنی و ببینی که چه حرف هایی رو درست و چه حرفایی رو غلط تایپ کردی. به این ترتیب شما یه لغت جدید یاد میگیری. اگه معنی کلمه ای رو هم نمیدونستی فقط کافیه روش کلیک کنی و به کتابخونت اضافش کنی

برای انجام این تمرین اول راهنما رو با دقت مطالعه و شروع به مرتب کردن کلمات کنین


راهنمای تمرین


ویدئو رو اجرا کن

همزمان با خوندن زیر نویس ویدئو رو پلی کن

دیالوگ فیلم رو گوش بده

زیرنویس روی ویدئو رو نگاه کن و کلمات خالی رو پیدا کن

کلمات مخفی شده رو تایپ کن

کلماتی که مخفی شدن رو تایپ کن تا حروفشونو تو جعبه ها ببینی

کلمه مورد علاقتو ذخیره کن

کلمه ای که معنیشو نمیدونی به کتابخونت اضافه کن

1 of 33

That's a wonderful suit, looks so soft. Your compliment was

Previous slow repeat pause

ترجمه :
این یه لباس فوق العادست. بنظر میاد خیلی نرم باشه ... تعریف کردنت کافی بود


ضمیر اشاره ( determiner )

ضمایر اشاره برای اشاره یا ارجاع به یک شخص ، شی ، ایده و... که از قبل شناخته شده هستند استفاده می گردند. واژه that یک ضمیر اشاره است. نمونه ای که در دیالوگ آمده است :
that's a wonderful suit
در این دیالوگ that به کت شلوار اشاره می کند.

فعل معین ( linking verb )

فعل معین فعلی است که فاعل جمله را به مکملش (complement) متصل می کند.فعل look در ساختار زیر معنای به نظر رسیدن را می دهد :
look + adjective
نمونه ای که در دیالوگ آمده است :
look so soft

قید درجه ( degree adverb )

برای شدت بخشیدن به صفت ها می توانیم از قیدهای درجه (degree adverb) استفاده کنیم به این صورت که مستقیما قبل از صفات قرار می گیرند و شدت آنها را نشان می دهند . so و too دو قید درجه هستند اما کاربرد متفاوتی دارند so مفهوم مثبت ولی too مفهوم منفی دارد.
با دقت به مثال های زیر توجه کنید :
Jhon is so tall.He plays basketball well.
در این مثال قد بلند بودن جان بد نیست و به او در بازی بسکتبال کمک می کند.

Jhon is too tall.He cannot sit comfortably on an airplane.
در این مثال قد بلند بودن جان خوب نیست چون باعث میشود نشستن در هواپیما برایش راحت نباشد. بنابراین هرگاه مفهوم جمله مثبت بود از so و هرگاه منفی بود از too استفاده می کنیم . بنابراین چون و نرم بودن لباس برای شخصیت فیلم رضایت بخش هست از so استفاده کرده است.
به جملات زیر توجه کنید :
so soft ✔️
too soft ✖️
نظرتون رو برای ما ارسال کنید